Contact

Schrijf ons

    ooglidcorrectie Luik

    Een ooglidcorrectie is een van de weinige ingrepen waarbij littekens bijna niet of zelfs helemaal niet meer zichtbaar zijn na het herstel.

    Een ooglidcorrectie is een delicate operatie die heel fijn moet uitgevoerd worden. De huid in de omgeving van het oog is immers heel fijn en gevoelig. Daarom gaat men ook de nieuwste technieken inzetten om een dergelijke ooglidcorrectie uit te voeren. De incisies die nodig zijn om deze correctie uit te voeren, maakt men in de huidplooien of in de wimperlijn. Deze gebeuren uiterst zorgvuldig met als doel dat er na het herstellingsproces weinig tot geen littekens meer zichtbaar zijn. Ooglidcorrecties behoren dan ook tot een van de meest uitgevoerde ingrepen op vlak van plastische chirurgie, net omdat het resultaat zo opvallend is en men bijna geen littekens ziet.

    Esthea-Clinic