Voeding

Home / BEHANDELINGEN / Voeding

De voeding

De Voeding

Onze maatschappij telt meer en meer personen met overgewicht en zelfs obesitas. Dit brengt esthetische- en zelfs medische problemen met zich mee : hart- en vaatziektes, suikerziekte… De oorzaken hieromtrent zijn veelvuldig: oververzadigd eten, onevenwichtig eten, snoepen, stress, te weinig bewegen…

Onze dokters zullen u helpen het voor u aangepaste regime te vinden, rekening houdend met uw eetgewoontes, uw bloedparameters, de verschillende factoren die de oorzaak zijn van uw gewichtstoename.

Verschillende vermageringsmethodes zijn gekend door het grote publiek: proteïnediëten, gevarieerdheid in het regime, chronovoeding, microvoeding… Het regime dat wij u zullen voorstellen zal aangepast zijn aan uw persoon en zal u helpen gewicht te verliezen en voornamelijk het gewicht te stabiliseren op lange termijn.

Esthea-Clinic